Sådan lægger du et budget

 

Med et budget kan man lettere forudse og imødekomme uforudsete udgifter der kan komme. Har man ikke overblik over, hvor meget man har til rådighed økonomisk hver måned, vil man let kunne ramme bunden når man får en uforudset regning. Derfor vil et budget kunne afhjælpe dette, da man har overblik over sit økonomiske råderum. Den letteste måde at få overblik over økonomien på, er ved at kigge sin netbank igennem og se på de seneste 12 måneder. Netbanker bliver mere og mere overskuelige og du kan hurtigt få et godt overblik. Har du ikke adgang til din netbank, så kan du altid kontakte din bank og booke et møde hvor i sammen kan finde frem til din indtægter og dine udgifter.

 

Indtægter og udgifter

Alle de penge du får ind på din konto om måneden indgår i det vi kalder indtægter i budgettet. Det gælder både faste månedlige indtægter og engangsbeløb. Herunder indgår bl.a. feriepenge, restskat, løn, SU, børnepenge osv. Når du skal lave dit budget, så skal du se på hvad du tjener i gennemsnit om måneden. Det ser ved at tjekke din netbank og finde frem til hvad din indkomst har været hele året og herefter dele det med 12 måneder.

 

På samme måde som du skaber et overblik over dine indtægter, skal du skabe et overblik over dine udgifter. Dine udgifter skal du dele op i 2 poster: faste og variable udgifter. De faste udgifter er: Husleje, forsikring, transport, telefon og andre udgifter der betales fast hver måned. De variable udgifter er ting som: Mad, medicin, tøj, sko, gaver, ferie, personligpleje mm. Dette er en post som man ikke vil kunne fastsætte helt præcis, og derfor bør man sætte et ca. beløb på disse.

 

Skab overblik

Med budgettering skal man altid se på et helt år af gangen, da ens økonomi kan variere måned for måned. Vælger man 12 måneder er man sikker på, at man får et helt år med i beregningen. Med et godt overblik over sine indtægter, faste- og variable udgifter, vil man kunne se hvad man har i overskud i sit budget. Alt efter hvor stort overskud man har, så kan man skabe en opsparing til måske ferie, hus, bil eller andet. Har man mistet overblikket over sin økonomi vil et budget med et godt oveblik give meget ro i sjælen og det kan fjerne en del stress fra hverdagen.

Dit budget skal justeres løbende da man kan have ændringer i indkomsten på årlig basis og ens udgifter kan ændre sig.